Kos – Philippion City 3*

let iz Zagreba, bližina mesta, za raziskovalce, v središču dogajanja